Било једном у децембру/Once in December

Заједничка изложба: Јелица Пејдић, Кристина Јаблановић и Емилија Васић, 23. децембар 2018. године.
Joint exhibition: Jelica Pejdic, Kristina Jablanovic and Emilija Vasic, 23. December 2018.

Close Menu