Стаклено звоно/Glass bell

Заједничка изложба са Катарином Стојановић, 1. јун 2018. Крушевац/Joint exhibition with Katarina Stojanović, 1. of Jun 2016, Belgrade
Музичка подршка: Растко Булајић и Душан Лазић/Music support by: Rastko Bulajić and Dušan Lazić
Close Menu